The Masterful Brindle - Come One, Come All To Caprice.

barnrumsinredning

Om ämnet barnrumsinredning kan man orda både länge och väl. Barnrum måste inredas smart med både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv i tankarna. Dels behöver man tänka på vad barnet helst önskar sig just nu, dels hur man kan tilämpa den stilen in i framtiden, utan att för den skull behöva renovera om hela rummet. Man behöver satsa på smart och flexibel inredning som är lätt att byta ut eller måla om utan större investeringar. Ett rum som växer med barnet inom rimliga gränser, är därför den optimala lösningen.